Čistý festival

Jak třídit odpady na FESTIVALU?

Odpady můžete třídit do speciálních košů připravených pro třídění plastového, kovového, papírového a směsného odpadu přímo
v areálu našeho festivalu. Všechny odpady z třídících míst úklidová četa sváží do speciálních velkých kontejnerů, které putují přímo
k druhotnému zpracování – recyklaci.

Máme certifikát Čistý festival

Společnost EKO-KOM, která má v České republice na starosti systém třídění odpadu, uděluje již 14 let odpovědným letním
festivalům certifikaci za to, že umožňují svým návštěvníkům třídit odpady, zajišťují jejich svoz k recyklaci a udržují své areály čisté.
Společně s vámi tak přispíváme k tomu, že se v České republice ročně ušetří až 29 km2 přírody.

SPOLUPRACUJTE S NÁMI

Propagujte vaše služby nebo výrobky. Využijte prostoru areálu festivalu k vaší propagaci.
MÁM ZÁJEM
|